Ridavgifter ungdom Vårterminen 2021

Lektionsridning i grupp

För att delta i lektionsridning krävs medlemskap i ÖRS.

Häst, 50 min ridning, 10 min samling
(max 12 elever i gruppen)*

327:-
Ponny, 45 min ridning, 15 min samling
(max 8 elever i gruppen).*

309:-

Ponnyspecial, 60 min ridning, liten grupp 400:-

Extra ridning och Hästlekis

Både medlemmar och icke medlemmar är välkomna till Extra ridning och Hästlekis., men avgifterna är lägre för medlemmar.

Nytt från vårterminen 2021 är att kurserna faktureras i samband med anmälan.Kurserna är bindande och inte avbokningsbara!

Extra ridning, Häst, 60 min, medlem.
480:-
Extra ridning, Häst, 60 min, ej medlem. 520:-
Hästlekis Ponny, 30 min, medlem. 260:-
Hästlekis Ponny, 30 min, ej medlem. 300:-
Hyra av häst/ponny för enskild ridning
i manegen under skollov, 60 min.

550:- Ponny/Häst

Kurser

För att delta i kurser krävs medlemskap i ÖRS.

Hoppkurs Häst, 60 minuter.
550:-/tillfälle
Dressyrkurs Häst, 60 minuter. 550:-/tillfälle
Extra träning i liten grupp, 60 minuter. 450:-/tillfälle

 

Betalningsrutiner

För elever i fasta ridgrupper gäller terminsbetalning mot faktura som delas ut vid terminens första dag. Vid uppsägning under terminen återbetalas kvarvarande terminsavgift endast vid skada eller sjukdom och läkarintyg måste uppvisas. Vid utebliven betalning skickas två påminnelser ut (avgift 50:- per påminnelse) och om betalning trots det inte inkommit kan ridplatsen ej utnyttjas och inga fler kurser/ridlektioner kan påbörjas förrän avgiften är betald. Sista betalningsdag står angiven på fakturan.

För kursdeltagare så är anmälan bindande. Kurserna är inte avbokningsbara! Faktura skickas ut vid anmälan.

Ridavgiften: betalas till Österhaninge Ridsällskap bankgiro 873-8080.
Medlemsavgiften: faktureras elever som rider i ridgrupp. Övriga betalar direkt till BG 263-0622.
Uppsägning: En termins uppsägningstid. Uppsägning för vårterminen skall göras senast 1 nov och för höstterminen senast 1 maj samma år. Uppsägningen ska vara skriftlig.