Ridavgifter ungdom 

Lektionsridning i grupp

För att delta i lektionsridning krävs medlemskap i ÖRS.

För lektionsprisinformation kontakta info@vendelsoridskola.se

Extra ridning, kurser och Hästlekis

Både medlemmar och icke medlemmar är välkomna till Extra ridning och Hästlekis, men avgifterna är lägre för medlemmar.
Är du inte medlem tillkommer 40 kr per kurstillfälle (gång).

Priser hittar du på respektive kurs på www.minridskola.se.

Betalningsrutiner

För elever i fasta ridgrupper gäller terminsbetalning mot faktura. Vid uppsägning under terminen återbetalas kvarvarande terminsavgift endast vid skada eller sjukdom och läkarintyg måste uppvisas.

Vid utebliven betalning skickas två påminnelser ut (avgift 50:- per påminnelse) och om betalning trots det inte inkommit kan ridplatsen ej utnyttjas och inga fler kurser/ridlektioner kan påbörjas förrän avgiften är betald. Sista betalningsdag står angiven på fakturan. Om betalning uteblir kommer ärendet att skickas vidare till inkasso.

För kursdeltagare så är anmälan bindande. Kurserna är inte avbokningsbara! Faktura skickas ut vid anmälan.

Ridavgiften: betalas till Österhaninge Ridsällskap bankgiro 873-8080.
Medlemsavgiften: faktureras elever som rider i ridgrupp. Övriga betalar direkt till BG 263-0622.
Uppsägning: En termins uppsägningstid. Uppsägning för vårterminen skall göras senast 1 nov och för höstterminen senast 1 maj samma år. Uppsägningen ska vara skriftlig.