Medlemskap

Medlemskap i Österhaninge Ridsällskap betalas per kalenderår. Den som rider lektioner på Vendelsö Ridskola måste vara medlem i Österhaninge Ridsällskap.

Din medlemsavgift går till att dels betala ÖRS medlemskap i Svenska Ridsportförbundet och Stockholms Läns Ridsportförbund. Resten går bl.a. till att täcka de kostnader vi har för försäkringar, el, sophämtning, reparationer och hyra för marken där våra anläggningar ligger.

Om man börjar rida lektion efter 15 november och erlägger medlemsavgift så omfattar den innevarande år samt kommande år.

Medlemskap för dig som rider på ridskolan

Från och med 2020 så hanterar ridskolan registrering och fakturering av medlemskap åt föreningen. Du som rider lektioner kommer alltså att få en faktura från ridskolan för medlemskap i ÖRS, på samma sätt som du får faktura för ridavgifterna.

Medlemskap för övriga

Du som inte rider på ridskolan - t.ex. privatryttare eller som är medlem av annat skäl - måste registrera medlemskap manuellt genom att mejla att du har betalat till info@osterhaningeridsallskap.se

Betala in avgiften på bankgiro 263-0622. Ange för- och efternamn som meddelande till mottagaren. Inbetalad medlemsavgift återbetalas ej.

Medlemsavgifter 2023

Junior (t.o.m. 19 år) 300 kr
Senior 550 kr
Familj (max 4 sammanboende personer) 1100 kr

 

Har du frågor kan du maila oss på info@osterhaningeridsallskap.se.