Anläggningsavgift privathästar

För att rida på anläggningen på obokad tid så behöver du lösa en så kallad anläggnigsavgift.

Anläggningsavgiften är kopplad till hästen och därtill behöver alla ryttare, som ska rida hästen på vår anlägging, vara medlemmar.

Anläggningsavgiften (häst) samt medlemsavgiften (ryttare) ska vara betald innan du/ni nyttjar anläggningen. Nedan hittar du instruktioner för att registrera och betala anläggningsavgift.

Information om anläggningsavgift

Anläggningsavgift är en fast avgift per halvår eller helår som låter dig utnyttja ridhusen och ridbanan på tider då ridskola eller annan bokning inte pågår. Du som betalt anläggningsavgift får också ett lägre pris när du bokar ridhus och ridbana. För dig som är sommarbesökare finns även ett sommarpris.

Anläggningsavgiften betalas per häst, men samtliga ryttare måste vara medlemmar i ÖRS.

När du rider på obokade tider så delar du anläggningen med andra ekipage och det är viktigt att du följer våra ridhusregler som du hittar här.

Observera att under sommaren håller lilla ridhuset stängt eftersom det saknar automatisk bevattning. Stora ridhuset är öppet och har automatisk bevattning. Mockning sköter givetvis ryttarna. För att anläggningen inte ska misskötas under sommaren väljer vi under denna korta period att låsa stora ridhuset. Du som betalat anläggningsavgift kan rekvirera koden till låset hos Anna Boström 0708-76 10 14.


Instruktioner för att registrera och betala anläggningsavgift

Priser anläggningsavgift:

Helår: (1 jan - 31 dec)  2000:-

Halvår: H1 (1 jan - 30 juni) eller H2 (1 jul - 31 dec)  1100:-

Sommarbesökare: (15 juni - 15 aug)  500:-*


*observera att lilla ridhuset håller stängt under sommaren då det saknar automatisk bevattning. Se nedan under villkor.


Villkor för anläggningsavgift