Medlemskap

Medlemsavgift:

Som medlem är du försäkrad vid ridning och du får även tidningen Häst och Ryttare (som ges ut av Svenska Ridsportförbundet) hemskickad till brevlådan. 

Medlemsavgiften som du betalar till ÖRS ska dels täcka kostnaden för medlemskap i Svenska Ridsportförbundet och Stockholms Läns Ridsportförbund. Men även täcka delar av de kostnader vi har för exempelvis försäkringar, el, sophämtning, reparationer och hyra för våra anläggningar.

Medlemsavgifter 2024:

Betalning av medlemskap för dig som är elev på ridskolan.

Ridskolan hjälper oss med registrering och fakturering av medlemskap. Du som rider lektioner blir fakturerad medlemskap i ÖRS på samma sätt som du får faktura för ridavgifterna och ska alltså inte betala in något separat.

Betalning av medlemskap för övriga:

Du som inte rider som elev på ridskolan - t.ex. privatryttare och övriga - måste registrera medlemskap manuellt.

1) Mejla följande uppgifter till info@osterhaningeridsallskap.se 

2) Betala därefter in medlemsavgiften på bankgiro 263-0622. Ange för- och efternamn som referens till inbetalningen


Villkor för alla medlemmar:

Uppsägning medlemskap: Du behöver inte meddela oss när du inte längre vill vara medlem. Inbetald medlemsavgift för innevarande år kan ej återbetalas. 

För dig som är elev på ridskolan och därmed betalt medlemsavgiften via faktura, för dig räcker det med att du säger upp ditt ridabonnemang (se information under ridlektioner) för att medlemskapet ska upphöra.

För dig som inte är elev på ridskolan och har anmält/betalt ditt medlemskap separat direkt till oss, så upphör medlemskapet automatiskt om du inte själv aktivt väljer att förnya det för varje kalenderår.

GDPR:

Vi behöver lagra dina personuppgifter upp till ett år efter att du avslutat ditt medlemskap hos oss då vissa uppgifter krävs för redovisning till exempelvis LOK stöd (bidrag) och Ridsportförbundets medlemsstatistik. Dina uppgifter hanteras av utsedda representanter för ÖRS och Vendelsö Ridskola.


Ideell insats:

Din arbetsinsats är viktig! Tack vare det ideella arbetet får fler barn och ungdomar chansen att umgås med hästar och lära sig rida och hela tävlingsverksamheten inom ridsport är möjlig tack vare att människor vill göra en ideell insats.

Önskvärt är att samtliga medlemmar bidrar med något. Arbetsinsatsen kan utföras på gemensam arbetsdag, klubbtävling eller genom annan, av klubben arrangerad, aktivitet. Arbetsdagar annonseras på hemsidan och på Facebook.

Det finns alltid en lista med små och större saker att åtgärda på anläggningen, tex målning, rabatter m.m. Är du händig och vill bidra eller kanske har du företag inom bygg/måleri eller liknande och kan tänka dig att sponsra med tid eller material kontakta styrelsen.