Försäkringar

Försäkringsinformation till våra medlemmar och besökare

Alla som vistas hos oss har ett bra grundskydd via våra olika försäkringar. Ridskoleelever (medlemmar) är försäkrade via Svenska Ridsportförbundets idrottsförsäkring via Folksam och besökare täcks av en kollektiv olycksfallsförsäkring som vi tecknat via Länsförsäkringar.

Om du har råkat ut för en olycka, t.ex. på en ridlektion ska du alltid anmäla skadan till både ditt egna försäkringsbolag och till Folksam.  Om du inte är medlem och skadar dig under ett besök hos oss kan vår kollektiva olycksfallsförsäkring täcka skadan.

Ridsportförbundets medlemsförsäkring (gäller medlemmar):

Försäkringen ger dig ett bra grundskydd om du råkar ut för en skada när du rider och är en medlemsförmån framtagen i samarbete med Svenska Ridsportförbundet.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

*Aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening.

*Enskild ridning och träning.

*Direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.

*Om träning/tävling anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.

Är du medlem eller målsman och vill anmäla en olycksfallsskada? Ring 0771-950 950 – säg att du är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Du kan också anmäla olycksfallsskada på Folksams webbplats här.

ÖRS kollektiva olycksfallsförsäkring:

Gäller för alla besökare som inte är medlemmar. Kontakta oss på info@osterhaningeridsallskap.se om du har en skada som skett under ett besök hos oss och som du vill anmäla till försäkringsbolaget. Länsförsäkringar nås på telefon 08-588 427 00.